Steinoppretting

Steinoppretting


Gravstell Tromsø tilbyr oppretting av gravstein. Ifølge gravlundvedtektene (§ 6) er det fester av gravstedet som er ansvarlig for at gravminnet ikke forfaller og at det er forsvarlig sikret. 


Veltede gravstøtter skyldes i hovedsak snørike og harde vintere med mye tele i bakken, og at snøen/isen smelter raskt, noe som medfører bevegelse i bakken. Dette kan naturligvis føre til stor frustrasjon for de som finner gravsteinen til sin kjære etter vinteren veltet, halveis liggende eller skjev. 


Vi hjelper gjerne, ta kontakt for befaring og tilbud.