Hjem

Vi utfører gravstell i Tromsøområdet

KVALITET


RESPEKT


   VERDIGHET


Vi har alle et ønske om at våre kjæres gravsted skal være velstelt og pent.


Av ulike årsaker kan familie og pårørende være forhindret fra å stelle gravstedene til sine kjære.


Det kan være avstand, helse, tidsklemma eller annet som gjør at det er vanskelig å få til i hverdagen.


Vi garanterer at våre tjenester er tuftet på kvalitet, respekt og verdighet.


Gravstell Tromsø har tillatelser fra Tromsø kirkelige fellesråd til å drive gravstell på gravlunder i området.